Consulting  

Zájemcům poskytujeme bezplatné poradenství. Klademe důraz na vaše individuální potřeby a přání. Společně s vámi vyřídíme potřebné formality a provedeme Vás k cíli. Pro vaši možnost rovnoceného výdělku a především pro možnost vykonávat práci dle vaší kvalifikace je nutné před nástupem vyřídit uznání vašeho vzdělání pro švýcarské zdravotnictví. Aktualní informace a postupy naleznete níže:

https://www.redcross.ch/de/srk-dienstleistungen/anerkennung-auslaendischer-ausbildungsabschluesse/das-srk-anerkennt 

Naše spolupráce počíná přípravou a optimalizací vašich podkladů 


POŽADOVANÉ DOKUMENTY V NĚMECKÉM JAZYCE

  • Motivační dopis

  • Životopis doporučujeme použít vzorový ( naleznete níže)

  • Případné další doklady o vaší odborné kvalifikaci (kurzy, semináře, certifikáty, atd.)

  • Doklad o jazykové zkoušce - úroveň B2 - výhodou je mít zkoušku již před podáním žádosti (například Goethe Zertifikat B2)

  • Souhlas s použitím osobních dat, plná moc pro vyřízení uznání kvalifikace/SRK (naleznete níže)

  • Rodný list, příp. oddací list 

  • Výpis rejstříku trestu 

  • Občanský průkaz nebo pas 

ZDE NUTNÝ SOUDNĚ OVĚŘENÝ PŘEKLAD